JavaScript Controlestructuren

Via controlestructuren kan je de manier waarop je programma wordt uitgevoerd beïnvloeden.

Vergelijkings- en logische operatoren

De vergelijkings- en logische operatoren geven steeds als resultaat juist (true) of fout (false).

Vergelijkingsoperatoren

Vergelijkingsoperatoren onderzoeken de gelijkenissen of verschillen tussen variabelen of waarden.

Met x = 5 toont de tabel de werking van de vergelijkingsoperatoren:

Operator

Beschrijving

Voorbeeld

==

is gelijk aan

x == 8 is fout

x == 5 is juist

===

is exact gelijk aan (waarde en type)

x === 5 is juist

x === "5" is fout

!=

is niet gelijk aan

x != 8 is juist

>

is groter dan

x > 8 is fout

<

is kleiner dan

x < 8 is juist

>=

is groter dan of gelijk aan

x >= 8 is fout

<=

is kleiner dan of gelijk aan

x <= 8 is juist

Vergelijkingsoperatoren worden gebruikt in voorwaardelijke opdrachten om waarden te vergelijken en op basis van het resultaat een actie te ondernemen:

if (leeftijd < 18) alert("Te jong");

Logische operatoren

Logische operatoren onderzoeken de logische samenhang van variabelen of waarden.

Met x = 6 en y = 3 toont de tabel de werking van logische operatoren:

Operator

Beschrijving

Voorbeeld

&&

en

(x < 10 && y > 1) is juist

||

of

(x == 5 || y == 5) is fout

!

niet

!(x == y) is juist

Voorwaardelijke operatoren

Voorwaardelijke operatoren kennen op basis van een voorwaarde een waarde toe aan een variabele.

Syntaxis:

variabele=(voorwaarde)?waarde1:waarde2

Voorbeeld:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Welkom</title>
</head>
<body>
 <h1 id="begroeting"></h1>
 <script type="text/javascript">
  var geslacht = "man";
  var naam = "Jansens";
  var begroeting = (geslacht == "man")?"Mijnheer ":"Mevrouw ";
  document.getElementById("begroeting").innerHTML = begroeting + naam;
 </script>
</body>
</html>