Voorwaardelijke opdrachten

Voorwaardelijke opdrachten voeren naargelang de voorwaarden verschillende acties uit.

In JavaScript kun je de volgende voorwaardelijke opdrachten gebruiken:

If opdracht

Gebruik de if opdracht om de code enkel uit te voeren als aan de voorwaarde is voldaan.

Syntaxis:

if (voorwaarde) {
 code die enkel wordt uitgevoerd als aan de voorwaarde is voldaan
}

Voorbeeld:

 <h2 id="goede"></h2>
 <script type="text/javascript">
  // Goedemorgen indien voor 10 uur
  var d = new Date();
  var time = d.getHours();
  if (time < 10){
   document.getElementById("goede").innerHTML = "Goedemorgen.";
  }
 </script>

Merk op dat er geen ..else.. in deze code voorkomt. M.a.w. de browser zal de code enkel uitvoeren als aan de conditie is voldaan (voor 10 uur 's morgens).

If ... else opdracht

Gebruik de if ... else opdracht om bepaalde code uit te voeren als aan de voorwaarde is voldaan of andere code uit te voeren als niet aan de voorwaarde is voldaan.

Syntaxis:

if (voorwaarde) {
 code wordt uitgevoerd als aan de voorwaarde is voldaan
} else {
 code wordt uitgevoerd als niet aan de voorwaarde wordt voldaan
}

Voorbeeld:

if (time < 10){
 document.getElementById("goede").innerHTML = "Goedemorgen.";
} else {
 document.getElementById("goede").innerHTML = "Goedendag.";
}

If ... else if ... else opdracht

Gebruik de if ... else if ... else opdracht om één van de vele blokken opdrachten uit te voeren.

Syntaxis:

if (eerste voorwaarde) {
 code wordt uitgevoerd als aan de eerste voorwaarde is voldaan
} else if (tweede voorwaarde) {
 code wordt uitgevoerd als aan de tweede voorwaarde is voldaan
} else {
 code wordt uitgevoerd als aan geen enkele voorwaarde is voldaan
}

Voorbeeld:

if (time < 10){
 document.getElementById("goede").innerHTML = "Goedemorgen.";
} else if (time >= 10 && time < 16){
 document.getElementById("goede").innerHTML = "Goedendag.";
} else {
 document.getElementById("goede").innerHTML = "Goedenavond.";
}

Switch opdracht

Gebruik de switch opdracht om één van de vele blokken opdrachten uit te voeren.

Syntaxis:

switch(n){
 case 1:
  uitvoeren eerste blok opdrachten
  break;
 case 2:
  uitvoeren tweede blok opdrachten
  break;
 default:
  opdrachten die uitgevoerd worden indien n niet gelijk is aan 1 of 2
}

Zo werkt het: Eerst hebben we een enkelvoudige bewerking (n) (meestal een variabele) die één keer geëvalueerd wordt. De waarde van de bewerking of variabele wordt daarna vergeleken met elke case waarde in de controlestructuur. Bij een overeenkomst wordt de bijhorende blok opdrachten uitgevoerd. De break opdracht sluit de blok uit te voeren opdrachten af. Zonder de break opdracht worden de opdrachten van de volgende case verder uitgevoerd.

Voorbeeld:

<p id="weekdag"></p>
<script type="text/javascript">
 // begroeting naargelang de weekdag
 var d=new Date();
 var weekdag=d.getDay();
 switch (weekdag){
  case 5:
   document.getElementById("weekdag").innerHTML = "Eindelijk vrijdag.";
   break;
  case 6:
   document.getElementById("weekdag").innerHTML = "Super zaterdag.";
   break;
  case 0:
   document.getElementById("weekdag").innerHTML = "Rustige zondag.";
   break;
  default:
   document.getElementById("weekdag").innerHTML = "Ik kijk uit naar het weekend.";
 }
</script>
Weergeven

Let op:

Als de case waarden teksten (strings) zijn, moet je deze tussen aanhalingstekens plaatsen.

case "Nederlands":