Opdrachten controlestructuren

Willekeurige koppeling

Met één koppeling willen we op een webpagina twee verschillende sites bereiken.
Op willekeurige basis wordt bij het aanklikken één van beide sites geopend.

Een koppeling (hyperlink) heeft de volgende HTML code:

<a id="koppeling" target="_blank">Doe een gok.</a>

Om op een willekeurige basis een opdracht te laten uitvoeren, kun je gebruik maken van:

var willekeurig = Math.random();

Deze opdracht plaatst in de variabele willekeurig een waarde tussen 0 en 1.

Als je deze willekeurige waarde test op groter dan of kleiner dan 0.5, kun je naargelang het resultaat van de test het doel van de koppeling met het id koppeling aanpassen met:

document.getElementById('koppeling').href = 'http://www.snt.be';

In het andere geval wordt de koppeling aangepast naar http://webdesign.pindanet.be.

Door de keuze van de testwaarde 0.5 heeft elke site 50% kans om als doel voor de koppeling gebruikt te worden.

Drie sites voor één koppeling

Zorg ervoor dat een derde site (linux.pindanet.be) als doel voor de koppeling gebruikt kan worden. De drie sites moeten evenveel aan bod komen (m.a.w. elk maken ze ...... % kans om als doel gebruikt te worden).

Weergeven

Spreuk van de maand

Elke maand willen we op de webpagina een spreuk van de maand plaatsen.

Maak een HTML pagina met een aanpasbare alinea (p tag).

De JavaScript code bevat:

Afbeeldingen toevoegen

Weergeven

De juiste taal

Deze opdracht zorgt dat de gebruikers in de taal van hun browser worden aangesproken.

Maak een HTML pagina met de tekst
Welkom! Wilcommen! Bienvenue! Welcome!
in een Kop 1 (h1 tag).

Om in Internet Explorer de taal van de browser te achterhalen, gebruik je de volgende JavaScript code:

var taal = window.navigator.userLanguage // IE

Als de variabele taal de waarde niet juist bevat, werkt de gebruiker niet met Internet Explorer.

Om de taal in andere browsers dan Internet Explorer te achterhalen, gebruik je de volgende JavaScript code:

taal = window.navigator.language;

Sommige browsers geven niet alleen de taal weer, maar ook het land. De eerste twee letters van de variabele taal bevatten altijd de taal (nl voor Nederlands, fr voor Frans en de voor Duits). M.a.w. we zijn alleen geïnteresseerd in de eerste twee letters van de variabele taal.

De eerste twee letters van de variabele taal, kan je als volgt afzonderen:

taal.substring(0, 2)

Gebruik deze JavaScript code in een switch opdracht om per taal de tekst in de Kop 1 (tag h1) aan te passen naar:

Weergeven