Functie bibliotheken

Om functies op meerdere pagina's te kunnen gebruiken, plaats je ze in een afzonderlijk bestand. Dit bestand kan dan door verschillende pagina's geladen en gebruikt worden.

Het voorbeeld bestaat dan uit het JavaScript bestand functies.js:

// JavaScript Document
function geklikt(){
 alert("Je hebt op de knop geklikt.");
}
function product(a, b){
 return a * b;
}

en een HTML pagina waarop de functies geladen en gebruikt worden:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Functies</title>
 <!-- Hier worden de functies geladen -->
 <script type="text/javascript" src="functies.js"></script>
</head>
<body>
 <!-- Hier wordt de functie geklikt gebruikt -->
 <input type="button" value="Klik hier" onclick="geklikt();" />
 <p>4 x 3 = <span id="product"></span></p>
 <script type="text/javascript">
  // Hier wordt de functie product gebruikt
  document.getElementById("product").innerHTML = product(4, 3);
 </script>
</body>
</html>
Weergeven