Invoegen van een JavaScript

Het invoegen van JavaScript in een webpagina is niet altijd hetzelfde. In totaal zijn er een viertal manieren om een script in een webpagina in te brengen nml.:

Je script staat altijd in een script tag: <script>code</script>

Scripts in het head gedeelte

Het head gedeelte van een pagina wordt het eerst geladen.

Een script dat je in het head gedeelte zet, is al geladen voordat er code uit het body gedeelte wordt uitgevoerd.

Soms is het vereist om bepaalde JavaScript code in het head gedeelte te zetten, bijvoorbeeld bij het gebruik van functies in JavaScript.

De structuur van een script in het head gedeelte:Weergeven

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>JavaScript Oriӫntatie</title>
 <script type="text/javascript">
  tekst = "Welkom in de wereld van JavaScript.";
 </script>
</head>

Scripts in het body gedeelte

De structuur van een script in het body gedeelte:

<body>
 <script type="text/javascript">
  alert(tekst);
 </script>
</body>
</html>

Scripts in het head én het body gedeelte

Er is geen limiet aan het aantal scripts dat je in een pagina mag gebruiken.

Je kan dus zowel JavaScript in het head gedeelte en in het body gedeelte van je pagina zetten.

Het komt vaak voor dat er eerst een aantal functies of variabelen in het head gedeelte worden benoemd met een JavaScript-code, waarna ze door een script in het body gedeelte worden opgeroepen en uitgevoerd.

Een extern script maken

Een extern script is JavaScript code die in een apart bestand staat.

Dit is een bestand met een bestandsnaam eindigend op .js.

Zo'n extern script is vooral handig als je een bepaald script op meerdere pagina's wilt uitvoeren.

Nu kun je gewoon naar het externe bestand verwijzen, zonder dat je de JavaScript code op iedere pagina hoeft in te voeren.

In het externe script staat alleen JavaScript code!

Je mag er dus geen HTML tags inzetten.

Dit is een voorbeeld van de inhoud van een .js bestand:

// JavaScript Document
document.write("Dit is een extern script!");

Het script bevat alleen JavaScript code en geen HTML tags.

Om er een JavaScript bestand van te maken, is het nu alleen nog nodig om dit bestand op te slaan als een .js bestand, bijv. extern.js.

Nu kunnen we in de HTML pagina (extern.html) naar het externe script verwijzen door middel van de volgende code:Weergeven

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Extern JavaScript</title>
</head>
<body>
 <p><script type="text/javascript" src="extern.js"></script></p>
</body>
</html>

JavaScript invoegen met Dreamweaver

Hoewel er heel wat open source editors voor webdesign bestaan (NetBeans, Aptana, NotePad++, enz.) wordt Dreamweaver gezien als de meest gebruiksvriendelijke editor.

In de Ontwerp weergave

Werkwijze voor JavaScript in het head gedeelte:

 1. Activeer de Code weergave.

 2. Plaats de cursor juist voor de tag </head>.

 3. Klik in het paneel Invoegen > Algemeen op de opdracht Script > Script.

 4. Indien je een extern script wilt gebruiken, gebruik je de knop Bladeren om de Bron van het externe JavaScript te bepalen.

  Voor een JavaScript die in het document wordt opgenomen, kun je in het tekstvak Inhoud de JavaScript code intypen.

  In het tekstvak Geen script kun je een tekst (of html code) plaatsen voor mensen die het uitvoeren van Javascript code in hun browser hebben uitgeschakeld.

 5. Klik op de knop OK.

6. Activeer de Ontwerp weergave.

Werkwijze voor JavaScript in het body gedeelte:

 1. Activeer de Ontwerp weergave.

 2. Plaats de cursor op de plaats waar je de JavaScript code wilt plaatsen.

 3. Klik op het paneel Invoegen > Algemeen op de opdracht Script > Script.

 4. Indien je een extern script wilt gebruiken, gebruik je de knop Bladeren om de Bron van het externe JavaScript te bepalen.

  Voor een Javascript die in het document wordt opgenomen, kan je in het tekstvak Inhoud de JavaScript code intypen.

  In het tekstvak Geen script kan je een tekst (of html code) plaatsen voor mensen die het uitvoeren van Javascript code in hun browser hebben uitgeschakeld.

 5. Klik op de knop OK.

 6. Er verschijnt een dialoogvenster met de melding dat je de ingevoerde JavaScript code niet in de Ontwerp weergave zult zien. Deze kan echter wel zichtbaar gemaakt worden via het menu Weergave > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen en het activeren van Scripts in de categorie Onzichtbare elementen van de opdracht Voorkeuren in het menu Bewerken. Sluit deze melding.

In de Code weergave

Dit is voor programmeurs de meest voor de hand liggende manier om JavaScript code in te typen.

Dreamweaver gebruikt kleuren en suggesties om je te helpen bij het opsporen van fouten en om efficiënter te werken.