JavaScript Lussen

Vaak wil je een stuk code verschillende keren na elkaar uitvoeren. In plaats van die gelijkaardige opdrachtregels telkens te herhalen, plaatsen we die in een lus.

JavaScript kent verschillende lussen:

De for lus

De for lus wordt gebruikt als je op voorhand weet hoeveel keer je een stuk code wilt uitvoeren.

Syntaxis:

for (variabele = startwaarde; variabele <= eindwaarde; variabele = variabele + toename) {
 Uit te voeren code
}

Voorbeeld (het weergeven van een voorbeeld van alle mogelijke koptags):

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Koppen</title>
</head>
<body>
 <div id="koppen"></div>
 <script type="text/javascript">
  var koppen = "";
  for (kop = 1; kop <= 6; kop++){
   koppen += "<h" + kop + ">Dit is een Kop " + kop + "</h" + kop + ">";
  }
  document.getElementById('koppen').innerHTML = koppen;
 </script>
</body>
</html>
Weergeven

Het voorbeeld gebruikt een lus waarbij in het begin de variabele kop de waarde 1 krijgt. De lus blijft lopen zolang de variabele kop een waarde heeft die kleiner of gelijk is aan zes. Na het voltooien van elke lus wordt bij de variabele blok één bijgeteld.

Opmerkingen: