De while lus

De while lus voert het codeblok uit tot aan de voorwaarde wordt voldaan.

Syntaxis:

while (variabele <= eindwaarde){
 Uit te voeren code
}

Voorbeeld:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Koppen</title>
</head>
<body>
 <div id="koppen"></div>
 <script type="text/javascript">
  var koppen = "";
  var kop = 1;
  while (kop <= 6){
   koppen += "<h" + kop + ">Dit is een Kop " + kop + "</h" + kop + ">";
   kop++;
  }
  document.getElementById('koppen').innerHTML = koppen;
 </script>
</body>
</html>

De variabele kop krijgt de beginwaarde 1. Het codeblok wordt uitgevoerd zolang de waarde van kop kleiner of gelijk is aan zes. Op het einde van het codeblok wordt de variabele kop met één opgehoogd.

De do ... while lus

De do ... while lus is een variant op de while lus. Deze lus doorloopt het codeblok minstens één keer, en wordt herhaald zolang niet aan de voorwaarde wordt voldaan.

Syntaxis:

do {
 Uit te voeren code
} while (variabele <= eindwaarde);

Voorbeeld:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Koppen</title>
</head>
<body>
 <div id="koppen"></div>
 <script type="text/javascript">
  var koppen = "";
  var kop = 1;
  do {
   koppen += "<h" + kop + ">Dit is een Kop " + kop + "</h" + kop + ">";
   kop++;
  } while (kop <= 6);
  document.getElementById('koppen').innerHTML = koppen;
 </script>
</body>
</html>

Zelfs indien niet aan de voorwaarde wordt voldaan wordt de luscode éénmaal uitgevoerd. De voorwaarde wordt namelijk pas op het einde van de lus geëvalueerd.