Onderbreken en doorgaan

De break opdracht

De break opdracht onderbreekt de lus en de aanwezige opdrachten na de lus worden uitgevoerd.

Voorbeeld:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Koppen</title>
</head>
<body>
 <div id="koppen"></div>
 <script type="text/javascript">
  var koppen = "";
  for (kop = 1; kop <= 6; kop++){
   if(kop == 3){
	break;
   }
   koppen += "<h" + kop + ">Dit is een Kop " + kop + "</h" + kop + ">";
  }
  document.getElementById('koppen').innerHTML = koppen;
 </script>
</body>
</html>

Het voorbeeld toont dus enkel voorbeelden van Kop 1 en 2.

De continue opdracht

De continue opdracht onderbreekt de lus maar gaat verder met de volgende lusdoorloop.

Voorbeeld:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Koppen</title>
</head>
<body>
 <div id="koppen"></div>
 <script type="text/javascript">
  var koppen = "";
  for (kop = 1; kop <= 6; kop++){
   if(kop == 3){
	continue;
   }
   koppen += "<h" + kop + ">Dit is een Kop " + kop + "</h" + kop + ">";
  }
  document.getElementById('koppen').innerHTML = koppen;
 </script>
</body>
</html>

Het voorbeeld toont alle Kop voorbeelden, uitgenomen het voorbeeld voor Kop 3.