JavaScript uitvoeren en testen

JavaScript wordt gebruikt in webpagina's en worden dus uitgevoerd en getest in een webbrowser.

Daar elke browser een eigen JavaScript interpreter heeft, moet je zoals trouwens elke webpagina de test uitvoeren in verschillende browsers.

Firefox

Firefox wordt door de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor ontwikkelaars veel gebruikt als testplatform voor webpagina's.

Om fouten in Firefox op te sporen, gebruik je in het Firefox menu de opdracht Webontwikkelaar > Webconsole.

Bovenaan in het venster verschijnt een deelvenster met vier knoppen waarmee je meldingen kunt weergeven of verbergen. Om fouten één voor één aan te pakken, schakel je best een paar meldingen uit (begin met het uitschakelen van alle Net meldingen).

Vernieuw de te testen webpagina.

Zo merk je dat in het bestand extern.js op regel 2 een fout optrad.

Internet Explorer

Bij het openen van een lokale (vanaf de harde schijf, en dus niet vanaf het internet) webpagina wordt JavaScript standaard geblokkeerd. Om de webpagina correct weer te geven en te testen moet je de JavaScript code activeren door op de knop Geblokkeerde inhoud toestaan te klikken.

Druk op de toets F12 om het ontwikkelhulpprogramma in een apart venster te starten.

Activeer het tabblad Script en klik op de knop Foutopsporing starten.

Ook browsers zoals Safari en Chrome hebben gelijkaardige hulpmiddelen.