Opdrachten events

Registratieformulier

Maak het volgende formulier. Opgelet een formulier werkt pas correct als alle onderdelen in één form tag staan.

In HTML code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Registratieformulier</title>
</head>
<body>
 <p>Deze site is enkel volledig toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.<br />
  Om u te registreren vult U het onderstaande formulier in. Na het verzenden zal één van onze medewerkers binnen de 24 uur uw gegevens verwerken waardoor u toegang krijgt tot de volledige inhoud van deze site.<br />
  U kunt dit formulier ook gebruiken om ons een bericht te sturen.</p>
 <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <table border="0">
   <tr>
    <td><label for="naam">Naam* </label></td>
    <td><input type="text" name="naam" id="naam" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><label for="wachtwoord">Wachtwoord* </label></td>
    <td><input type="password" name="wachtwoord" id="wachtwoord" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><label for="verificatie">Verificatie* </label></td>
    <td><input type="password" name="verificatie" id="verificatie" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td></td>
    <td><input type="checkbox" name="wachtwoordtonen" id="wachtwoordtonen" />
     <label for="wachtwoordtonen">Wachtwoord tonen</label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><label for="email">E-mail adres* </label></td>
    <td><input type="text" name="email" id="email" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td valign="top"><label for="bericht">Bericht </label></td>
    <td><textarea name="bericht" id="bericht" cols="45" rows="5"></textarea></td>
   </tr>
   <tr>
    <td></td>
    <td><input type="checkbox" name="akkoord" id="akkoord" />
     <label for="akkoord">Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden</label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td></td>
    <td align="center"><input name="button" type="submit" disabled="disabled" id="verzenden" value="Verzenden" /></td>
   </tr>
  </table>
 </form>
</body>
</html>

Invulvelden markeren

Om de achtergrondkleur van een HTML onderdeel naar lichtgeel (#ffffcc) te veranderen, gebruik je de volgende functie:

function bglichtgeel(adres){
 adres.style.backgroundColor = "#ffffcc";
}

Deze functie heeft het adres van het HTML onderdeel nodig. Dit adres kan je bij de aanroep van de functie meegeven met de opdracht this. De opdracht this geeft zoals de opdracht document.getElementById(id) een adres van een HTML onderdeel terug. Bij de opdracht this wordt het adres teruggeven van het HTML element van waaruit je de functie aanroept. M.a.w. onfocus="bglichtgeel(this);" zorgt voor lichtgele achtergrond bij het activeren van een formulierveld.

Zorg dat actieve tekstvelden een lichtgele achtergrond krijgen.

Schrijf een functie om de achtergrondkleur te verwijderen. Doe dit door geen achtergrondkleur in te stellen (backgroundColor = "").

Gebruik deze functie om de achtergrondkleur bij het verlaten van een tekstveld te herstellen.

Wachtwoord verificatie

Schrijf een functie met de volgende kenmerken:

Wachtwoorden weergeven

Het verschil tussen een tekstveld voor het invullen van een wachtwoord en gewone tekst zit in het type veld. Voor een wachtwoord is dit "password", voor gewone tekst "text". Om het type van een veld met JavaScript aan te passen of op te vragen, gebruik je de opdracht document.getElementById(id).type

Schrijf een functie waarmee je het type van twee opgegeven id's van velden kunt omschakelen. M.a.w. indien het gewone tekstvelden zijn, worden het wachtwoordvelden en omgekeerd.

Gebruik deze functie als er geklikt wordt op het Wachtwoorden tonen selectievakje.

Validatie e-mailadres

Een e-mailadres moet:

Schrijf een functie waarmee je de geldigheid van een e-mailadres in een tekstveld kunt controleren.

De positie van een teken in een tekst (string) variabele kan je bepalen met de opdracht tekstvar.indexOf("@"), daarbij is tekstvar de variabele met de tekst en @ het teken waarvan we de positie willen bepalen.

Om de laatste positie van een teken in een string te bepalen, gebruik je de opdracht tekstvar.lastIndexOf("@").

Indien het e-mailadres niet aan de gestelde eisen voldoet, plaats je de achtergrond van het tekstveld lichtrood en geeft de functie de waarde false terug.

Indien het e-mailadres wel aan de gestelde eisen voldoet, plaats je de achtergrond van het tekstveld lichtgroen en geeft de functie de waarde true terug.

Gebruik deze functie bij het verlaten van het tekstveld waar het e-mailadres wordt ingevuld.

Akkoord gaan en verzenden

De knop Verzenden is momenteel niet bruikbaar (disabled="disabled"). De bedoeling is dat de gebruiker een vinkje plaatst bij "Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden", waardoor de knop Verzenden actief wordt (disabled=""). De eigenschap disabled kan je met JavaScript aanpassen zoals je dat deed met de eigenschap type.

Schrijf een functie om de knop Verzenden te activeren.

Om te controleren of in een selectievakje een vinkje staat, gebruik je de opdracht adres.checked, waarbij de variabele adres het adres van het selectievakje bevat. De opdracht geeft de waarde true (vinkje) of false (geen vinkje) terug.

Verplichte velden

Bij het verzenden van het formulier moet voor het verzenden een functie uitgevoerd worden om te controleren of alle verplichte velden (herkenbaar aan *) ingevuld werden.

Schrijf een functie met de volgende kenmerken:

Gebruik deze functie bij het verzenden van het formulier.

Globale formuliercontrole

Nu de functie voor de verplichte velden werkt, kunnen we een globale formuliercontrole uitvoeren.

Schrijf een functie met de volgende kenmerken:

Universele functies afzonderen

Veel van de hier geschreven functies kunnen in andere formulieren gebruikt worden.

Probeer de functies zo universeel mogelijk te maken.

Plaats enkel de universele functies in een afzonderlijk bestand.

Weergeven

In- en uitfaden

Maak een HTML pagina met een Kop 1 (h1 tag) met de tekst: De inhoud van deze pagina wordt langzaam zichtbaar.

Plaats daaronder een koppeling (hyperlink, a tag) met de tekst Pagina verlaten en als koppeling # (koppeling die eigenlijk niets doet).

Maak de body tag met een CSS stijl (style="opacity:0") doorzichtig.

Zorg dat de pagina (body) na het laden een functie start om de inhoud zichtbaar te maken.
De functie heeft de volgende kenmerken:

Uitfaden bij het klikken op een koppeling

Zorg dat bij het klikken op de koppeling (a tag) een functie uitgevoerd wordt.
Deze functie heeft de volgende kenmerken:

Pas de originele functie om de opacity aan te passen zo aan, dat bij het bereiken van een volledig doorzichtige pagina de opgegeven en opgeslagen webpagina geladen wordt. Om via JavaScript naar een pagina te surfen gebruik je de opdracht:

window.location.href = href;

waarbij de variabele href de URL van de webpagina bevat.

Plaats de JavaScript code in een afzonderlijk bestand.

Zorg dat alles werkt in verschillende browsers.

Weergeven