JavaScript Objecten

JavaScript is een Object geOriënteerde Programmeertaal (OOP). Met een Object geOriënteerde Programmeertaal kun je objecten en eigen variabeletypen definiëren.

JavaScript zelf bevat reeds een aantal veel gebruikte ingebouwde objecten.

Eigenschappen en methoden

Een object is een speciale manier om met gegevens om te gaan. Ze bevatten eigenschappen (properties) en methoden (methods).

Eigenschappen (properties)

De eigenschappen van een object bevatten de waarden die in het object voorkomen.

var tekst="JavaScript is tof!";
alert(tekst.length);

In het voorbeeld gebruiken we lenght eigenschap van het String object tekst om de lengte van de tekst te tonen (18).

Methoden (methods)

Methoden zijn acties die je op een object kunt uitvoeren.

var tekst="JavaScript is tof!";
alert(tekst.toUpperCase());

In het voorbeeld gebruiken we de toUpperCase() methode van het String object tekst om deze in hoofdletters weer te geven (JAVASCRIPT IS TOF!).

Overzicht

Veel gebruikte ingebouwde objecten zijn:

Een volledig overzicht van alle JavaScript objecten kun je vinden op de webpagina http://www.w3schools.com/jsref/.