Weergeven op een HTML pagina

Het volgende voorbeeld toont hoe je aan een HTML pagina (datum.html) een paragraaf met de datum kunt toevoegen:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Datum weergeven</title>
</head>
<body>
 <h1>Datum weergeven</h1>
 <script type="text/javascript">
  document.write("<p>" + Date() + "</p>");
 </script>
</body>
</html>

Dit voorbeeld gebruikt de internationale schrijfwijze om de datum weer te geven. Pas het JavaScript als volgt aan om de lokale datum weer te geven:Weergeven

  datum = new Date();
  document.write("<p>" + datum.toLocaleDateString() + "</p>");

De eerste regel slaat de datum met de internationale schrijfwijze op.
De opdracht datum.toLocaleDateString() vormt de internationale datum om tot een datum weergegeven volgens de voorschriften van het land en de taal van de browser.

Opmerking: Probeer in het vervolg document.write() in JavaScript te vermijden. Bij het gebruik van document.write() binnen een functie of nadat de volledige pagina reeds wordt weergegeven, zal de volledige inhoud van de pagina vervangen worden door de nieuwe inhoud (en dus niet toegevoegd worden). De opdracht document.write() is wel de eenvoudigste manier om uitvoer in een webpagina te plaatsen.