AJAX Callback functie

Aangezien de webserver niet altijd onmiddellijk op onze aanvraag reageert, zorgen we voor een callback functie. De callback functie wordt pas uitgevoerd nadat de gegevens van de server door het XMLHttpRequestObject werden ontvangen. In ons voorbeeld:

inhoud.callback = function (responseText, responseStatus, responseXML) {
  if (responseStatus == 200) { // Testen op 0 voor locale test in Firefox, op 200 online
    document.getElementById('aanpassen').innerHTML=responseText;
  }
}

Het object inhoud krijgt een callback functie door een methode aan het object toe te voegen.

Bij een responseStatus met een waarde 200 zijn alle gegevens van de server ontvangen en kunnen we beginnen met ze weer te geven.

Daar de gegevens van een webserver moeten komen, werkt dit alleen als alle onderdelen op het internet gepubliceerd zijn. Zolang de AJAX toepassing niet grondig getest is, moet je deze testen op een testserver of lokaal met Firefox. Firefox is de enige browser waarmee je AJAX toepassingen lokaal kunt testen. Om met Firefox lokaal te testen moet je de testwaarde responseStatus voor de test aanpassen naar 0 (m.a.w. 200 werkt alleen op het internet). Vergeet na de test niet de testwaarde terug op 200 te zetten.

De ontvangen gegevens werden door het XMLHttpRequestObject in de tekstvariabele responseText opgeslagen. De responseXML variabele bevat de ontvangen gegevens in het XML formaat.