De AJAX aanvraag naar de server zenden

Nu het object op de hoogte is van waar de gegevens op de server te vinden is (URL) en hoe ze verwerkt moeten worden (callback functie) kunnen we een AJAX aanvraag naar de server zenden zodat de server de gevraagde gegevens kan doorsturen. In ons voorbeeld:

inhoud.update('','GET');

De methode update van het aangemaakte object start de communicatie met de server. Deze verloopt volautomatisch op de achtergrond.

De update methode gebruikt twee argumenten:

GET of POST?

GET is eenvoudiger en sneller dan POST en wordt in de meeste gevallen gebruikt.

Gebruikt altijd POST als: