Opdrachten Cookies

Laatst bezocht op

Pas het voorbeeld aan zodat de begroeting steeds de datum van het laatste bezoek weergeeft.

Sla de de datum in de cookie op in het UTC standaardformaat.

De datum wordt in de taal van de browser weergegeven.

Aantal bezoeken

Pas het script aan zodat het aantal bezoeken aan de site wordt bijgehouden.

Privacy

Plaats een knop op de webpagina om de gegevens te wissen en geen gegevens meer bij te houden.

Zorg dat ook bij een volgend bezoek aan de webpagina geen gegevens worden bijgehouden.

Om de webpagina na het in- of uitschakelen van de privacy te vernieuwen, gebruik je de volgende code:

location.reload();

Als de privacy is ingeschakeld wordt in de knop de tekst Privacy uitschakelen weergegeven.


Weergeven

Persoonlijk thema

Om de gebruiker (surfer) in staat te stellen zijn eigen webthema te gebruiken, maak je een pagina met een formulier waarmee verschillende onderdelen van de pagina een eigen kleurenpalet krijgt.

Maak de volgende HTML pagina:

De teksten Persoonlijk thema samenstellen en Voorbeeldweergave gebruiken het Kop 1 formaat (h1 tag).

De tekst Subtitel gebruikt het Kop 2 formaat.

Schrijf een functie waarmee na het aanpassen van een tekstveld de overeenkomstige CSS stijl aangepast wordt.

Schrijf een functie om bij het klikken op de knop Annuleren de inhoud van alle tekstvelden te wissen en alle opmaak van de pagina en de twee koppen te wissen.

Schrijf een functie om bij het klikken op de knop OK de inhoud van alle tekstvelden in cookies op te slaan.

Indien bij het laden van de pagina reeds cookies met thema-instellingen aanwezig zijn, moeten deze toegepast worden en in de velden van het formulier ingevuld worden.

Plaats de JavaScript functies in een afzonderlijk bestand.

Maak een tweede pagina waarin zonder formulier, met wat tekst, een kop 1 en enkele kop 2 subtitels. Deze pagina maakt gebruik van de themakleuren in de cookies.

Om de pagina met het formulier af te werken, surf je naar http://jscolor.com en gebruik je de op deze pagina beschreven kleurenkiezer.

Weergeven