De setTimeout() methode

De setTimeout() methode wacht een aantal milliseconden en voert daarna de opgegeven functie uit.

Syntaxis:

setTimeout("JavaScript functie",milliseconden);

Het eerste argument bevat de uit te voeren functie.

Het tweede argument bepaalt na hoeveel milliseconden de opgegeven functie wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld timing/timeout.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>JavaScript Timeout</title>
 <script type="text/javascript">
  var klokTimeout;
  function klok(){
   var datum = new Date();
   var tijd = datum.toLocaleTimeString();
   document.getElementById("klok").innerHTML = tijd;
   klokTimeout = setTimeout("klok()", 1000);
  }
 </script>
</head>
<body onload="klok();">
 <p id="klok"></p>
 <input type="button" onclick="clearTimeout(klokTimeout);" value="Klok stoppen" />
</body>
</html>

Stoppen

De clearTimeout() methode onderbreekt een setTimeout() methode.

Syntaxis:

clearTimeout(timeoutVariabele);

Om de clearTimeout() methode te kunnen gebruiken, moet je bij het activeren van een setTimeout() methode een globale variabele gebruiken.

Syntaxis:

timeoutVariabele = setTimeout("JavaScript functie",milliseconden);
Weergeven