Introductie

Een voorbeeld:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>JSON</title>
</head>
<body>
 <h2>JSON Object Creatie in JavaScript</h2>
 <p>Naam: <span id="jnaam"></span><br />
  Leeftijd: <span id="jleeftijd"></span><br />
  Adres: <span id="jadres"></span><br />
  Telefoon: <span id="jtelefoon"></span><br />
 </p>
 <script type="text/javascript">
  var JSONObject = {
   "naam":"Johan Den Doven",
   "adres":"Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge",
   "leeftijd":33,
   "telefoon":"050 33 76 69"};
  document.getElementById("jnaam").innerHTML = JSONObject.naam;
  document.getElementById("jleeftijd").innerHTML = JSONObject.leeftijd;
  document.getElementById("jadres").innerHTML = JSONObject.adres;
  document.getElementById("jtelefoon").innerHTML = JSONObject.telefoon;
 </script>
</body>
</html>

Juist zoals XML

Niet zoals XML

Waarom JSON gebruiken?

Bij AJAX toepassingen is JSON sneller en eenvoudiger dan XML:

Bij XML

Bij JSON