Syntaxis

De JSON syntaxis is een onderdeel van de JavaScript syntaxis

JSON syntaxis regels

De JSON syntaxis is afgeleid van de JavaScript object notatie.

JSON naam/waarde koppels

JSON gegevens worden opgeslagen in naam/waarde koppels.

Een naam/waarde koppel bestaat uit een veldnaam (tussen dubbele aanhalingstekens), gevolgd door een komma, gevolgd door een waarde:

"voornaam":"Johan"

Dit is eenvoudig te begrijpen, en komt overeen met de volgende Javascript opdracht:

voornaam = "Johan";

JSON waarden

Mogelijke JSON waarden zijn:

JSON objecten

JSON objecten staan tussen accolades en kunnen meerdere naam/waarde koppels bevatten:

{ "voornaam":"Johan" , "naam":"Den Doven" }

Ook dit is eenvoudig te begrijpen en komt overeen met de volgende JavaScript opdrachten:

voornaam = "Johan";
naam = "Den Doven";

JSON arrays

JSON arrays staan tussen rechte haken. Elke array kan meerdere objecten bevatten:

{
 "werknemers": [
  { "voornaam":"Johan" , "naam":"Den Doven" },
  { "voornaam":"Ann" , "naam":"Segers" },
  { "voornaam":"Peter" , "naam":"Jansens" }
 ]
}

Het object werknemers is een array met drie objecten. Elk object bevat een record (rij) met de gegevens van één persoon (de velden voornaam en naam).

JSON en JavaScript

Daar JSON de JavaScript syntaxis gebruikt, heb je geen extra software nodig om in JavaScript met JSON te werken.

Met JavaScript maakt je als volgt een array met objecten met gegevens:

var werknemers = [
 { "voornaam":"Johan" , "naam":"Den Doven" },
 { "voornaam":"Ann" , "naam":"Segers" },
 { "voornaam":"Peter" , "naam":"Jansens" }
];

De eerste waarde in het JavaScript object kan als volgt gelezen worden:

werknemers[0].voornaam;

Dit levert als resultaat Johan.

Op de volgende manier kun je gegevens aanpassen:

werknemers[0].voornaam = "Jonathan";

JSON bestanden

JSON bestanden eindigen op .json.

Het MIME type voor een JSON tekst is application/json.