JSON toepassen

Eén van de meest gebruikte toepassingen van het JSON tekstformaat is het ophalen van gegevens van een webserver (via een bestand of via HttpRequest), waarna de JSON gegevens naar een JavaScript object worden omgezet en in de webpagina gebruikt worden.

Voor de eenvoud gebruiken we in de volgende voorbeelden een tekenreeks (string) als JSON bron.

<h2>Object Creatie met een JSON tekenreeks</h2>
<p>
 Voornaam: <span id="jsvoornaam"></span><br />
 Naam: <span id="jsnaam"></span>
</p>
<script>
 var tekst = '{"werknemers":[' +
  '{"voornaam":"Johan","naam":"Den Doven" },' +
  '{"voornaam":"Ann","naam":"Segers" },' +
  '{"voornaam":"Peter","naam":"Jansens" }]}';
 var obj = JSON.parse(tekst);
 document.getElementById("jsvoornaam").innerHTML = obj.werknemers[1].voornaam;
 document.getElementById("jsnaam").innerHTML = obj.werknemers[1].naam;
</script>

Het gebruik van een JSON parser (verwerker) om JSON tekst naar een JavaScript object om te zetten is veilig.

Weergeven