jQuery syntaxis

De jQuery syntaxis is ontwikkeld om HTML tags te selecteren en er acties op uit te voeren.

Syntaxis

jQueryObject = $(kiezer).actie()

Het dollarteken is het sein dat je jQuery wilt gebruiken.

De kiezer zoekt naar een HTML tags.

De actie wordt op de gevonden HTML tags uitgevoerd.

De variabele jQueryObject bevat na het uitvoeren van de jQuery actie het object waarop de actie werd uitgevoerd (gebruikte methode), handig om later nog jQuery acties op dezelfde HTML tag uit te voeren:

jQueryObject.actie()

Voorbeelden

$(this).hide() - verbergt de huidige tag.

$("p").hide() - verbergt alle <p> tags.

$(".test").hide() - verbergt alle tags met class="test".

tweedeActie = $("#test").hide() - verbergt de tag met het id="test" en bewaar het jQuery object voor later gebruik.

tweedeActie.show() – toont alle tags opgeslagen in het jQuery object tweedeActie (in ons voorbeeld de tag met het id="test").

Het Document Ready event

Alle jQuery methoden in ons voorbeeld staan in het document ready event:

$(document).ready(function(){
  // hier worden jQuery methoden gebruikt...
});

Dit voorkomt het uitvoeren van jQuery code voordat de webpagina volledig is geladen (klaar is).

Door het wachten op de webpagina tot hij klaar is, kun je de JavaScript code in de head tag van uw webpagina opnemen.

Sommige acties mislukken indien de webpagina nog niet volledig geladen is:

jQuery bevat een verkorte syntaxis voor het document ready event:

$(function(){
  // hier worden jQuery methoden gebruikt...
});