jQuery kiezers

jQuery kiezers (selectors) selecteren HTML tags.

De jQuery kiezers kunnen HTML tags selecteren op basis van hun id, klasse, attributen, attribuut waarden , enz. De kiezer is gebaseerd op bestaande CSS kiezers aangevuld met eigen kiezers.

Alle kiezers in jQuery beginnen met een dollarteken en staat tussen haken: $().

De tag kiezer

De jQuery tag kiezer selecteert HTML tags op basis van hun tagnaam.

De code om alle <p> tags op een webpagina te selecteren:

$("p")

De #id kiezer

De jQuery #id kiezer gebruikt het id attribuut van HTML tags om tags te selecteren.

Id's zijn uniek op een webpagina. De #id kiezer wordt dus gebruikt om één unieke tag op een webpagina te selecteren.

De code om de tag met het id test te selecteren:

$("#test")

De .klasse kiezer

De jQuery klasse kiezer selecteert HTML tags met een specifieke CSS klasse.

De code om de tags met de klasse test te selecteren:

$(".test")

Nog meer jQuery kiezers

Syntaxis

Beschrijving

$("*")

Alle tags selecteren

$(this)

De huidige tag selecteren (this stelt het adres van een HTML tag voor)

$("p.intro")

De <p> tags met de klasse .intro selecteren

$("p:first")

De eerste <p> tag selecteren

$("p:last")

De laatste <p> tag selecteren

$("ul li:first")

De eerste <li> tag van de eerste <ul> tag selecteren

$("ul li:first-child")

De eerste <li> tag van elke <ul> tag selecteren

$("[href]")

Alle tags met een href attribuut selecteren

$("a[target='_blank']")

Selecteer alle <a> tags met een target attribuut gelijk aan _blank

$("a[target!='_blank']")

Selecteer alle <a> tags met een target verschillend van _blank

$(":button")

Selecteer alle <button> en <input> met type="button" tags

$("tr:even")

Selecteer alle even <tr> tags

$("tr:odd")

Selecteer alle oneven <tr> tags

$("#navigatie").find("a:first")

Selecteert in de HTML tag met het id #navigatie de eerste <a> tag

Een volledig overzicht van alle jQuery kiezers vind je op http://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp.