jQuery Events

De behandeling van events (gebeurtenissen op de webpagina) behoren tot de basisfuncties van jQuery.

De behandeling van events gebeurt met behulp van event handlers (acties of methoden die uitgevoerd worden na het opmerken van een gebeurtenis op een webpagina).

Meestal worden de event handler methoden in de head tag van de webpagina geplaatst.

<head>
 <script src="jquery.js"></script>
 <script>
  $(document).ready(function(){
   $("button").click(function(){
	$("p").hide();
   });
  });
 </script>
</head>

Het voorbeeld zorgt dat bij het klikken op een button tag de alinea tags verborgen worden.

Syntaxis

$(kiezer).event(function(){
 // bij het event uit te voeren JavaScript code
});

jQuery events

Event

Beschrijving

$(document).ready(function)

Definieert een functie voor de onload event van de pagina

$(kiezer).click(function)

Definieert een functie voor onclick events op de geselecteerde tags

$(kiezer).dblclick(function)

Definieert een functie voor ondblclick events op de geselecteerde tags

$(kiezer).focus(function)

Definieert een functie voor onfocus events op de geselecteerde tags

$(kiezer).mouseover(function)

Definieert een functie voor onmouseover events op de geselecteerde tags

$(kiezer).unload(function)

Definieert een functie voor de onunload event van de geselecteerde tags

Een volledig overzicht van jQuery events staat op http://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp