Commentaar

JavaScript commentaar gebruikt je om code leesbaarder te maken.

Commentaarregel

Een enkele commentaarregel start met //.

function datumWeergeven(){
 // internationale datum opvragen
 datum = new Date();
 document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
}

Meerdere regels commentaar

Het commentaarblok begint met /* en eindigt met */

function datumWeergeven(){
 // internationale datum opvragen
 datum = new Date();
 /*
  De inhoud van het element met het id datum krijgt als inhoud
  de datum weergeven naar de normen van het land en de taal.
 */
 document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
}

Commentaar gebruiken om opdrachten uit te schakelen

Commentaar wordt ook gebruikt om een opdracht voorlopig uit te schakelen (bijvoorbeeld om fouten op te sporen).

function datumWeergeven(){
 // internationale datum opvragen
 datum = new Date();
 // alert(datum);
 /*
  De inhoud van het element met het id datum krijgt als inhoud
  de datum weergeven naar de normen van het land en de taal.
 */
 document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
}

Vanzelfsprekend kan je met /* en */ een volledige blok met opdrachten uitschakelen.

Commentaar op het einde van een regel

Alles wat volgt op de tekens // tot het einde van de regel wordt beschouwd als commentaar.

function datumWeergeven(){ // uitvoeren bij het klikken op de knop
 // internationale datum opvragen
 datum = new Date();
 // alert(datum);
 /*
  De inhoud van het element met het id datum krijgt als inhoud
  de datum weergeven naar de normen van het land en de taal.
 */
 document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
}

Soms is JavaScript in de browser uitgeschakeld

Hoewel het zelden voorkomt, wordt om veiligheidsredenen of om de aantrekkelijkheid van webpagina's fel te verminderen JavaScript in de browser uitgeschakeld. Zo ingestelde browsers voeren de JavaScript niet uit maar tonen de code als tekst op de webpagina.

Om dit te voorkomen, moet je volgens de JavaScript standaard JavaScript voor HTML verbergen met behulp van HTML commentaar.

Plaats juist voor de eerste JavaScript opdracht de HTML commentaar tag <!-- en na de laatste JavaScript opdracht sluit je de HTML commentaar tag met -->.

<body>
 <h1>Datum weergeven</h1>
 <p id="datum"></p>
 <script type="text/javascript">
 <!--
  datum = new Date();
  document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
 //-->
 </script>
</body>

De tekens // voor de --> verhinderen dat JavaScript --> ziet als een opdracht.