Operatoren

Je kunt bewerkingen (operaties) uitvoeren op en met variabelen.

Y = 5;
z = 2;
x = y + z;

De = operator wordt gebruikt om waarden aan een variabele toe te kennen.

De + operator wordt gebruikt om waarden samen te tellen.

De waarde van de variabele x is na het uitvoeren van de opdrachten hierboven 7.

Rekenkundige operatoren

Rekenkundige operatoren worden gebruikt om te rekenen met variabelen en/of waarden.

Met y = 5 toont de tabel de werking van de rekenkundige operatoren:

Operator

Beschrijving

Voorbeeld

Resultaat

+

Optellen

x = y + 2

x = 7

y = 5

-

Aftrekken

x = y - 2

x = 3

y = 5

*

Vermenigvuldigen

x = y * 2

x = 10

y = 5

/

Delen

x = y / 2

x = 2.5

y = 5

%

Modulus (rest bij deling)

x = y % 2

x = 1

y = 5

++

Verhogen

x = ++y

x = 6

y = 6

x = y++

x = 5

y = 6

--

Verlagen

x = --y

x = 4

y = 4

x = y--

x = 5

y = 4

Toewijzingsoperatoren

Toewijzingsoperatoren worden gebruikt om waarden aan variabelen toe te wijzen.

Met x = 10 en y = 5 toont de tabel hieronder de werking van de toewijzingsoperatoren:

Operator

Voorbeeld

Hetzelfde als

Resultaat

=

x = y

x = 5

+=

x += y

x = x + y

x = 15

-=

x -= y

x = x - y

x = 5

*=

x *= y

x = x * y

x = 50

/=

x /= y

x = x / y

x = 2

%=

x %= y

x = x % y

x = 0

De + operator en strings (tekenreeksen)

De + operator wordt ook gebruikt om string variabelen of tekst waarden aan elkaar te zetten.

begin = "Het is vandaag";
einde = "mooi weer.";
zin = begin + einde;

Na het uitvoeren van deze opdrachten, bevat de variabele zin de tekst "Het is vandaagmooi weer.". Om een spatie tussen de twee strings te plaatsen, voeg je aan één van de twee strings een spatie toe:

begin = "Het is vandaag ";
einde = "mooi weer.";
zin = begin + einde;

Of voeg een spatie toe aan de bewerking:

begin = "Het is vandaag";
einde = "mooi weer.";
zin = begin + " " + einde;

Na het uitvoeren van de aangepaste opdrachten bevat de variabele zin de tekst "Het is vandaag mooi weer.".

Strings en getallen samenvoegen

Bij het samenvoegen van een getal met een string zal het resultaat steeds een string zijn.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Strings en getallen samenvoegen</title>
</head>
<body>
 <p>Twee getallen optellen: <span id="tweegetallen"></span>.<br />
  Twee tekenreeksen samenvoegen: <span id="tweestrings"></span>.<br />
  Een getal en een tekenreeks samenvoegen: <span id="getalstring"></span>.<br />
  Een tekenreeks en een getal samenvoegen: <span id="stringgetal"></span>.</p>
 <script type="text/javascript">
  x = 5 + 5;
  document.getElementById("tweegetallen").innerHTML = x;
  x = "5" + "5";
  document.getElementById("tweestrings").innerHTML = x;
  x = 5 + "5";
  document.getElementById("getalstring").innerHTML = x;
  x = "5" + 5;
  document.getElementById("stringgetal").innerHTML = x;
 </script>
</body>
</html>
Weergeven